Xuất bản thông tin

null Kiểm tra kinh tế xã hội xã biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra kinh tế xã hội xã biên giới

Nhằm định hướng xã Thường Phước 1 đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2020 và thực hiện Đề án phát triển kinh tế biên giới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự - Nguyễn Văn khơi đã có buổi kiểm tra tại địa phương.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Hiện tại, xã Thường Phước 1 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí đang chờ công nhận xã nông thôn mới. Mặc khác với vị trí chiến lược là cửa ngõ kinh phí giáp với nước bạn Campuchia, địa phương tập trung phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại dịch vụ, gắn với phát triển thế mạnh nông nghiệp là cây lúa và hoa màu. 9 tháng đầu năm địa phương xuống giống trên 4.700ha, năng suất đảm bảo từng loại cây trồng. Các dự án WB9, VnSAT được triển khai giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo địa phương phát triển cánh đồng liên kết, thành lập HTX Giồng Bàng, cải tạo vườn tạp, đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản, chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, quan tâm hỗ trợ lao động động đi làm việc ở nước ngoài, gắn với đảm bảo an ninh trật tự tự khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Minh Thi