Xuất bản thông tin

null Tôn vinh 52 gương hiến máu trên 3 lần

Chi tiết bài viết Tin tức

Tôn vinh 52 gương hiến máu trên 3 lần

Ngày 24/9/2020 Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngự tổ chức lễ tôn vinh gương người hiến máu tình nguyện 3 lần trở lên 2020.

Biểu dương khen thưởng các cá nhân tham gia hiến máu

Có 52 cá nhân 3 lần tham gia hiến máu đã được UBND huyện biểu dương khen thưởng trong đợt này. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện và tỉnh. Dịp này, UBND huyện Hồng Ngự cũng biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 6 cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Từ đầu năm đến nay, huyện Hồng Ngự đã tổ chức phát động 4 đợt hiến máu tình nguyện với hàng ngàn người dân, cán bộ công nhân viên chức tham gia. Qua đó đã tiếp nhận hơn 1200 đơn vị máu hiện tặng.

Nguyễn Muội