Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Khánh B

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Khánh B

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020 xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị thành lập Hợp Tác xã dịch vụ nông nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Hợp Tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Long Khánh B được thành lập với 16 thành viên, vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Hợp Tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012 bao gồm các dịch vụ: bơm tưới tiêu, tín dụng nội bộ, liên kết sản xuất.

Hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Khánh B

ra mắt

Hội nghị cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị của Hợp Tác xã là 3 thành viên, Ban Kiểm soát 1 thành viên. Ông Hồ Quốc Toản giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp Tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Long Khánh B nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Như vậy đến nay huyện Hồng Ngự có 123 Hợp Tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Minh Thi