Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 6/11/2020, Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự dự và phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 4 năm thực hiện, tinh thần Chỉ thị 05 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua chuyên đề từng năm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Chi, Đảng bộ kiểm tra, giám sát từng cán bộ, đảng viên trong quá trình vận dụng kiến thức học tập theo gương Bác vào thực thi công vụ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động hằng năm của cấp ủy, xác định nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, đồng thời đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị trong giai đoạn mới.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

 Tại đây, 4 tập thể và 5 cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả được báo cáo tham luận, điển hình như: Mặt trận Tổ quốc xã Thường Phước 1 đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội địa phương, Ban Chính trị, Đảng ủy Quân sự với mô hay học tập theo Bác, Ban Trị sự PGHH xã Long Khánh B trồng thuốc nam cấp miễn phí cho các nhà thuốc trong và ngoài tỉnh, cách làm hiệu quả của các trường THPT Hồng Ngự 3, Tiểu học Phú Thuận A2, xã đoàn Phú Thuận B, Chữ thập đỏ Long Thuận, Phú Thuận B…

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyên ủy Hồng Ngự đánh gia cao kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương và cá nhân tiêu biểu. Đồng thời Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt những bài học sâu sắc về Bác ngày càng lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương, bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện; gắn nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường đôn đốc thực hiện Chỉ thị và có đánh giá, nhận xét cán bộ đảng viên hằng năm; kịp thời nắm bắt tư tưởng, thông tin dư luận trong nội bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyên ủy Hồng Ngự phát biểu tại hội nghị:

          “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình lâu dài, rèn luyện thường xuyên và tu dưỡng suốt đời. Do đó đòi hỏi tính tự giác, rèn luyện, phấn đấu không ngừng trong hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, đem hết tài năng, sức lực của mình cống hiến cho quê hương, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng huyện Hồng-  Ngự văn minh, giàu đẹp”.

Dịp này, huyện Hồng Ngự cũng biếu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.