Xuất bản thông tin

null Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Hồng Ngự thảo luận các văn bản

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Hồng Ngự thảo luận các văn bản

Ngày 18/11, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh - đơn vị huyện Hồng Ngự thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng Thời, đề nghị các ngành tỉnh có hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư công đối với cấp huyện để biết thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cần thay đổi từ ngữ cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm đầu tư Đền thờ liệt sĩ, Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Đối với tờ trình số 102/TTr-UBND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, đại biểu UBND huyện Hồng Ngự đề nghị trừ 1 khóm thuộc vùng nuôi lớn của trung tâm thị trấn Thường Thới Tiền; về thời gian kéo dài việc di dời chăn nuôi chim yến khỏi khu vực không được phép chăn nuôi nên rút ngắn xuống ngày 31/12/2023 thay vì kéo dài đến năm 2025 khá lâu, đồng thời xem xét thêm phương án đối với những hộ nuôi chim yến không đúng mục đích cấp phép xây dựng làm ảnh hưởng tiếng ồn, ô nhiễm môi trường thì không hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi.

Văn Bửu