Xuất bản thông tin

null Thay đổi cách nghĩ, nông dân liên kết tiêu thụ nhiều hơn

Chi tiết bài viết Tin tức

Thay đổi cách nghĩ, nông dân liên kết tiêu thụ nhiều hơn

Thời điểm này, trên các cánh đồng ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhộn nhịp hoạt động xuống giống vụ Đông Xuân năm 2020-2021.  Khác với các năm trước,  vụ này, nhiều nông dân dẩn thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn ký kết hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ và sử dụng giống chất lượng cao.

Nông dân xuống giống vụ lúa Đông xuân

Vụ Đông xuân được xem là vụ mùa chính trong năm bởi được canh tác trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh và nâng suất cao nên nông dân rất kỳ vọng vào vụ mùa này.

Ngay từ khi con nước còn trên đồng, huyện Hồng Ngự đã tuyên truyền vận đồng người dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh. Hạn chế thấp nhất tình trạng được mùa mất giá như trước đây, nông dân đã dần thay đổi nhận thức và tiến hành liên kết sản xuất. Cụ thể, vụ Đông xuân này, toàn huyện Hồng Ngự có 1.500 ha được nông dân ký kết hợp động tiêu thụ với các doanh nghiệp, trong đó nhiều nhất là liên kết với Tập đoàn Lộc Trời với diện tích 900 ha, Công ty Nonatech tư nhân Lê Văn Vĩ ở huyện Tân Hồng 600 ha.

Việc nông dân mặn mà hơn với liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hiện nay, nhằm hướng đến đầu ra đảm bảo cho sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp và hợp tác xã. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Tân Hợp