Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện thăm hội quán và mô hình kinh tế nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo huyện thăm hội quán và mô hình kinh tế nông nghiệp

Chiều ngày 8/12/2020, ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành liên quan đã đến thăm Hội quán Làm vườn và sinh vật cảnh Long Khánh A và mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp với du lịch sinh thái xã Long Khánh B.

Thăm Hội quán Làm vườn và sinh vật cảnh Long Khánh A

Sau khoảng 10 tháng thành lập, Hội quán Làm vườn và sinh vật cảnh Long Khánh A đã phát huy huy vai trò tập hợp các thành viên, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây ăn trái. Tuy nhiên hiện tại Hội quán vẫn còn gặp khó trong khâu tập hợp hội viên để mua các nguyên liệu, vật tư đầu vào để giảm giá thành sản xuất, chưa liên kết được đầu ra nông sản. Riêng mô hình canh tác nho hữu cơ của anh Nguyễn Thanh Tuấn hiện đang phát triển tốt, đồng thời mở một số dịch vụ để phát triển du lịch đi kèm. Song kinh phí còn hạn chế nên quá trình đầu tư còn khó khăn.

 Lãnh đạo huyện Hồng Ngự, chỉ đạo các ngành liên quan tích cực hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục phát triển kinh tế tập thể cho Hội quán, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân tiếp cận vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất.

Văn Bửu