Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tổ chức lễ truy tặng danh hiệu cho 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tổ chức lễ truy tặng danh hiệu cho 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nguyễn Muội huyện Hồng Ngự

Chiều ngày 17/12/2020 Huyện  ủy – UBND huyện- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Ngự, tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 03  “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều Liệt sĩ.

Trao truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Ba Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Nhị và mẹ Huỳnh Thị Diệp. Ngoài ra, 7 gia đình có nhiều Liệt sĩ cũng được trao tặng Huân chương Độc lập nâng tổng số gia đình có nhiều Liệt sĩ trên địa bàn huyện lên 20 gia đình.

Trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều Liệt sĩ

Toàn huyện Hồng Ngự có 125 Mẹ Việt Nam Anh hùng trong đó 4 Mẹ còn sống và được phụng dưỡng.

Nguyễn Muội