Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức kỳ họp lần thứ 14

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức kỳ họp lần thứ 14

Ngày 24/12/2020 HĐND huyện Hồng Ngự  khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 14 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng và bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trao hoa cho các đồng chí miễn nhiệm và bầu bổ sung

Năm 2020, Huyện Hồng Ngự thực hiện hoàn thành 21/21 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2020 được 4.267 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định, nhiều mô hình hay, hiệu quả được duy trì và mở rộng.

Kỳ họp cũng thông qua, nhiều tờ trình quan trọng như: Tờ trình thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và nhiều tờ trình quan trọng khác. Kỳ họp cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Hữu Tâm, do chuyển công tác khác, miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với ông Phạm Minh Hiệp, do chuyển công tác khác; miển nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế đối với ông Trương Thái Bình do nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Qúi – Chánh văn phòng UBND huyện vào thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Hợp