Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Sáng ngày 28/12/2020 , Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hồng Ngự  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Tráng _Bí Thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn.

Khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích trong năm 2020

Năm 2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn huyện. Ban chỉ huy Quân sự huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt quy trình tuyển quân. Công tác Đảng, công tác chính trị được Ban chỉ huy quân sự huyện quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện; chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chủ động công tác hậu cần; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Bí Thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị Ban chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng giấy khen nhiều tập thể và  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2020./.

Tân Hợp