Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 3 khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 3 khóa XII

Ngày 08/1/2021 Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 3 khóa XII.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát cơ sở, nhất là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh phù hợp với tình hình địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên nhiều lĩnh vực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, làm việc với các ngành, địa phương, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những công việc phát sinh tại địa phương, nhất là các nội dung lớn, dự án mang tính chiến lược của Huyện. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chủ động điều chỉnh quy hoạch đô thị thị trấn Thường Thới Tiền để mời gọi đầu tư với nhiều dự án lớn, quy mô, cho chủ trương mở rộng đường lộ làng (Cách mạng Tháng tám) thị trấn Thường Thới Tiền, công viên văn hoá Nguyễn Tất Thành, Đền thờ Liệt sĩ và các dự án mở rộng chợ thị trấn Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, khu dân cư mới... Lãnh đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự nhấn mạnh trong năm 2021 thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện năm 2021; Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển thông qua triển khai hỗ trợ, áp dụng đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật; Tập trung đầu tư xây dựng thị trấn Thường Thới Tiền xứng tầm là trung tâm của Huyện và khai thác có hiệu quả kinh tế biên giới để hình thành đô thị Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước theo tiêu chí đô thị loại V./.