Xuất bản thông tin

null Nâng cấp trạm bơm phục vụ sản xuất vùng Cù lao Tây Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cấp trạm bơm phục vụ sản xuất vùng Cù lao Tây Thanh Bình

Sáng ngày 14/02/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh, huyện Thanh Bình để nghe đơn vị tư vấn báo cáo thiết kế các công trình phục vụ tưới tiêu thuộc Dự án hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng Cù lao Tây, huyện Thanh Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng (bìa trái)
trao đổi vấn đề kỹ thuật thiết kế với đơn vị tư vấn

Việc cải tạo các công trình phục vụ tưới tiêu bao gồm các cống: Tân Thới, Tân Hưng, Mương Chùa, Mương Khai, nhằm đảm bảo khả năng dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo phục vụ giao thông theo yêu cầu; đảm bảo trạm bơm hoạt động tốt, đủ năng lực tiêu nước chống ngập cho khu vực cù lao Tây.

Các cống có chức năng, nhiệm vụ chính là điều tiết nước, chống lũ bảo vệ sản xuất lúa và hoa màu, kết hợp phục vụ giao thông. Hiện trạng các cống đang xuống cấp, hư hỏng, không có hệ thống điều tiết nước hoặc có thì cũng bị hư, không sử dụng được.

Có nhiều phương án cải tạo công trình được đưa ra, đó là cải tạo, sửa chữa, sửa chữa kết hợp thiết kế mới, thiết kế mới hoàn toàn.

Để các công trình phục vụ hiệu quả việc sản xuất của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình điều chỉnh lại thiết kế theo góp ý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia góp ý hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu các đơn vị chú trọng thiết kế công trình gắn với điều kiện sản xuất, phải đảm bảo nguồn nước tưới, nhất là vào cao điểm mùa khô; công suất trạm bơm, công nghệ máy bơm, vị trí đặt, khả năng vận hành hệ thống này phải tính toán phù hợp.

Nguyệt Ánh