Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 nhằm vận động cán bộ, nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% hộ gia đình, cán bộ, công nhân viên, học sinh ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khóm, ấp, cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự; 95% xã, phường, thị trấn, 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nhiệm vụ trọng tâm là chú trọng việc hướng dẫn các “Tổ nhân dân tự quản”, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và kỹ năng tự bảo vệ an toàn về người và tài sản, an toàn lao động, sản xuất.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác của tỉnh, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” v.v.. Trong đó, các ban, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự phù hợp để tạo điều kiện cho mọi thành viên đều có thể tham gia góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Cùng với đó là tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả, như: “Hội quán”, “Tổ Nhân dân tự quản”, “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”, “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”, “Tín đồ Phật giáo Hòa hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở.

Nguồn: 36/KH-BCĐ138

Như Ý