Xuất bản thông tin

null Yêu cầu dừng hoạt động mua bán trên phà An Hoà - Chợ Vàm

Chi tiết bài viết Tin tức

Yêu cầu dừng hoạt động mua bán trên phà An Hoà - Chợ Vàm

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của Báo Đồng Tháp Online tại bài viết “Hoạt động mua bán diễn ra trên phà An Hoà”, Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông đã có văn bản báo cáo.

Theo Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, qua kiểm tra nội dung nêu trên, cơ quan chức năng của địa phương này đã yêu cầu ông Lê Bá Trung - Chủ khai thác dịch vụ sử dụng phà An Hoà - Chợ Vàm giải toả ngay khu vực che dù, buôn bán hàng rong và vé số trên phà để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Ngoài ra, Chủ khai thác dịch vụ sử dụng phà An Hoà - Chợ Vàm cũng được yêu cầu tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm, huyện Tân Châu và Uỷ ban nhân dân xã An Hoà, huyện Tam Nông vận động người dân không tham gia buôn bán hàng rong và bán vé số trên phà để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện và hành khách qua lại bến phà, không để tình trạng tái lấn chiếm trở lại.

>> Bài viết “Hoạt động mua bán diễn ra trên phà An Hoà”

>> Văn bản báo cáo kết quả giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông

Khải Trường