Xuất bản thông tin

null Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ 30% kinh phí xây cầu Rạch Cây Dông

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ 30% kinh phí xây cầu Rạch Cây Dông

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc xem xét phản ánh của Báo Đồng Tháp Online đối với mong muốn có 01 cây cầu mới (thay thế cầu Rạch Cây Dông hiện hữu) của hơn 20 hộ dân ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung cho biết cho phép Uỷ ban nhân dân xã Tân Dương xây dựng mới cầu Rạch Cây Dông theo tiêu chí nông thôn mới, ngân sách huyện sẽ hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng cầu và thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân xã Tân Dương được Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung giao tiến hành họp dân, vận động các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đóng góp của nhân dân, khi đủ kinh phí thì xây dựng mới cầu Rạch Cây Dông.

>> Bài việt “Mong ước có một cây cầu”

>> Văn bản phản hồi của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung

Khải Trường