Xuất bản thông tin

null Đã sửa lại biển báo cầu kênh Bà Mụ trên tuyến đường ĐT.844

Chi tiết bài viết Tin tức

Đã sửa lại biển báo cầu kênh Bà Mụ trên tuyến đường ĐT.844

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, khắc phục phản ánh của Báo Đồng Tháp tại bài viết “Cần sửa lại tên biển báo cầu kênh Bà Mụ”, Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng Công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải cho biết, ngày 16/5/2018, đơn vị này đã khắc phục tên biển báo của cầu kênh Bà Mụ thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Tam Nông trên tuyến đường ĐT.844 theo phản ánh của Báo Đồng Tháp.

>> Bài viết “Cần sửa lại tên biển báo cầu kênh Bà Mụ”

>> Văn bản phản hồi của Sở Giao thông vận tải

Khải Trường