Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 06/02/2020

Du khách Video

Điểm tin online ngày 06/02/2020

Điểm tin online hôm nay có các thông tin đáng chú ý: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi hành án dân sự Đồng Tháp thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu; Thông qua các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý; Tháo dỡ 461 lò gạch đất sét nung dạng lò thủ công v.v..

Điểm tin online hôm nay có các nội dung sau: Đồng Tháp cho học sinh nghỉ thêm 01 tuần để phòng, chống Corona; Kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV khu vực biên giới; Trên 06 tỷ đồng thực hiện công tác khuyến công, tư vấn công nghiệp v.v..