Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 04/02/2020

Du khách Video

Điểm tin online ngày 04/02/2020

Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

Điểm tin online hôm nay có các nội dung sau: Đồng Tháp quyết tâm không để nCoV bùng phát và lan rộng; Ngành giáo dục Đồng Tháp họp trực tuyến triển khai phòng, chống dịch nCoV; Phát khẩu trang y tế và tờ rơi hướng dẫn phòng vi rút Corona; Tam Nông triển khai phòng chống vi rút Corona.