Xuất bản thông tin

null Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Huyện Hồng Ngự Thị xã Hồng Ngự Huyện Tân Hồng Huyện Tam Nông Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Huyện Cao Lãnh Thành phố Cao Lãnh Huyện Lấp Vò Thành phố Sa Đéc Huyện Lai Vung Huyện Châu Thành
 Thông tin chi tiết
Tỉnh Đồng Tháp
 
Diện tích: 337.400 hecta
 
Đơn vị hành chính:
- Thành phố (2): Cao Lãnh, Sa Đéc
- Thị xã (1): Hồng Ngự
- Huyện (9): Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành
 
Địa chỉ website: www.dongthap.gov.vn