Xuất bản thông tin

null Khảo sát tiến độ Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 giường

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát tiến độ Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 giường

Sáng ngày 11/9, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Sở Y tế, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan đã khảo sát tiến độ thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (gói thầu số 29).

Sáng ngày 11/9, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Sở Y tế, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan đã khảo sát tiến độ thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (gói thầu số 29).

Gói thầu số 29 của Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp gồm các hạng mục: các công trình chính; các hạng mục phụ trợ (trừ hạng mục xử lý chất thải y tế); hệ thống kỹ thuật trong nhà (trừ hệ thống khí y tế); hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (trừ hạng mục giếng khoan); các thiết bị lắp đặt công trình (trừ hệ thống khí y tế, hạng mục xử lý chất thải y tế, giếng khoan).

Đến nay, tổng giá trị thi công các hạng mục đạt 36%, đáng chú ý là hạng mục Khối 10 tầng đạt 52,4%, Khối 4 tầng đạt 41%.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo theo thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 6/2020; đối với những vấn đề phát sinh lớn phải kịp thời báo cáo Ban điều hành dự án cho ý kiến giải quyết.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị sử dụng công trình, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong việc bố trí các trang thiết bị y tế; quá trình thi công đảm bảo an toàn, thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được quy định, tạo không gian thông thoáng khu vực hành lang; hài hoà về kiến trúc, cảnh quan v.v..