Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Hồng Ngự tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 27/1/2021 Huyện Hồng Ngự tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, phân công nhiệm vụ từng thành viên và thành lập các tiểu ban thực hiện công tác bầu cử.

Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc họp thông qua dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử huyện Hồng Ngự; Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hồng Ngự; Phân công rỏ trách nhiệm từng tham viên và thành lập các tiểu ban phục trách từng lĩnh vực phục vụ công tác bầu cử.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Hồng Ngự đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện tại xã, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật; có sự phân công rõ ràng, chặt chẽ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; bảo đảm an toàn tiết kiệm, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trước, trong và sau cuộc bầu cử. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, từng bước thực hiện các quy trình trước thời hạn Luật Bầu cử quy định. Đối với tiểu ban đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, lãnh đạo Huyện đề nghị bổ sung thêm thành viên Đồn biên phòng vừa chủ động đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch Covid 19./.

Tân Hợp