Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở huyện biên giới chuyển biến tích cực. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư. Đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Đó là kết quả được nêu lên tại hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 của Huyện. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trong huyện đã tích cực vận động nhân dân chung tay đống góp xây dựng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Năm năm qua, nhiều tuyến đường liên xã, liên ấp, đường nội đồng được nâng cấp, sửa chữa, nhiều cây cầu nông thôn được mọc lên, chương trình thắp sáng đường quê đã phủ sáng đường làng ngõ xóm. Các cấp ngành, địa phương cũng vận động xây mới, sửa chữa nhiều căn nhà cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Tinh thần tự chủ, tự lực, hợp tác liên kết trong người dân được phát huy. Hiện tại, huyện có 3 xã được công nhận nông thôn mới, 3 xã cơ bản thành 19 tiêu chí chờ Tỉnh công nhận. Riêng 3 xã diện còn lại đạt từ 15 - 17 tiêu chí.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chỉ đạo các cấp ngành và địa phương tiếp tục phấn đấu đưa huyện hoàn thành huyện nông thôn mới đến năm 2025, theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Các cấp ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo.

Minh Thi