Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự vận động xã hội hóa hơn 760 triệu cho 140 tân binh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự vận động xã hội hóa hơn 760 triệu cho 140 tân binh

Sáng ngày 3/3/2021 huyện Hồng Ngự tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 ngắn gọn với công tác phòng chống dịch Covid 19 được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ đầu.

Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Hồng Ngự được nhận chỉ tiêu giao 140 quân, trong đó giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là 30 quân, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh 29 quân, Quân Đoàn 4 là 60 quân và giao cho Công an là 21 quân. Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với các năm trước cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Năm nay có 8 tân binh trình độ Đại học, Cao Đẳng đăng ký tham gia nhập ngũ. Để phòng chống dịch Covid 19, Huyện tổ chức lễ giao nhận quân ngắn gọn, thực hiện nghiêm thông điệp 5k.

Để tiếp thêm động lực cho thanh niên lên đường nhập ngũ, huyện Hồng Ngự vận động xã hội hóa với số tiền 766 triệu đồng  tặng quà và trao 140 sổ tiết kiệm cho tân binh, mỗi sổ trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng.  Ngoài ra, cá nhân Bí thư huyện ủy Hồng Ngự  _Nguyễn Hùng Tráng hỗ trợ 70 triệu cho 140 tân binh.

Tân Hợp