Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự họp bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự họp bất thường

      HĐND huyện Hồng Ngự khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhân sự mới Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện và bầu miễn nhiệm, bổ sung thành viên UBND huyện.

Quang cảnh cuộc chọp

Kỳ họp đã thực hiện các quy trình bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Hùng, kết quả 31/34 phiếu đồng ý, đạt trên 91%.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện do nghỉ hưu và ông Trần Thanh Tiền nguyên Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng do chuyển công tác khác. Đồng thời, các đại biểu cũng bầu bổ sung thành viên UBND huyện với các ông Huỳnh Thanh Phong Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, ông Dư Thanh Hưng Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch và ông Huỳnh Thanh Phú Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Thi