Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 -2026

Chi tiết bài viết Bầu cử 2021

Huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 12/3/2021 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 -2026.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội các đại biểu đánh giá về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021– 2026, để lựa chọn được những người ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND để tham gia ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần 1, Hội nghị đã lựa chọn  64 ứng cử viên và hiệp thương lần 2 tiếp tục chọn ra 55 ứng cử viên  đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng tại hội nghị này đa số đại biểu thống nhất với số lượng danh dách ứng cử viên

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Hội đồng bầu cử huyện đề nghị các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và công tác niêm yết danh sách đối với người ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Muội