Xuất bản thông tin

null Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hồng Ngự

Sáng ngày 06/4/2021, Đoàn công tác Tỉnh ủy do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp đoàn.

Ông Phan Văn Thắng chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Huyện Hồng Ngự sự có tổng số 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, 83 đơn vị bầu cử cấp xã gồm 86 khu vực bỏ phiếu, với trên 103 ngàn cử tri. Trong đó, xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu A ghép chung một đơn vị bầu cử. Tại mỗi đơn vị, huyện đều thành lập các Tiểu ban phụ trách. Cử tri tại khu vực cách ly tập trung sẽ được bố trí điểm bỏ phiếu riêng. Trường hợp cử tri là người cách ly tập trung từ địa phương khác đến chỉ được bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trở lên.

Ông Hà Văn Công báo cáo công tác bầu cử của huyện

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao huyện Hồng Ngự trong công tác nắm tình hình dự luận, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trên sát với thực tế địa phương. Tỉnh cũng lưu ý huyện thường xuyên cập nhật biến động cử tri đến và đi trước bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời có phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước và trong bầu cử.

Minh Thi