Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 04

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 04

Ngày 9/4/2021 Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 04, khoá XII đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trong quí I và đề ra nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hùng Tráng -Bí thư huyện ủy Hồng Ngự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quý I năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nổi bật là công tác thu ngân sách, chỉ 3 tháng đầu năm, huyện đã thu được hơn 57 tỷ đồng đồng, đạt 80% kế hoạch cả năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Tráng –Bí thư huyện ủy Hồng Ngự  chỉ đạo  các ngành, các cấp tổ chức tốt công tác chuẩn bị bầu cử, UBND huyện tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tăng cường công tác theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch và các sản phấm đặc trưng của Huyện; đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Quản lý chặt chẽ nguồn đất công, Giữ vững, ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới.

Minh Thi