Xuất bản thông tin

null Tỉnh kiểm tra công tác tuyên tuyền bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh kiểm tra công tác tuyên tuyền bầu cử

Ngày 16/4/2021, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xã Thường Phước 2, địa phương đã treo nhiều băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích trên các tuyến đường của xã; đã triển khai tuyên truyền 38 cuộc, với gần 1.300 lượt người dự; riêng trạm Truyền thanh xã cũng phát sóng hàng ngày 2 lần ở khung giờ 17 giờ buổi chiều và 5 giờ sáng.…

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Thường Phước 2

Làm việc với Tiểu Ban tuyên truyền bầu cử huyện Hồng Ngự, đoàn công tác Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao về khâu tuyên truyền phục vụ bầu cử của huyện. Huyện đã triển khai tuyên truyền hơn 260 cuộc, với hơn 8.300 lượt người dự; treo hơn 90 pano, băng rôn, tranh cổ động; tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử trên các trang cổng thông tin điện tử, Facebook, zalo,… bằng hình thức chia sẽ bài viết trên zalo, facebook từ các trang chính thống, với hơn 500 tin, bài;… trong đó, nét nổi bật của huyện là 10/10 xã, thị trấn của huyện đều có Xe hoa cổ động, các xe hoa đã bắt đầu diễu hành tuyên truyền bầu cử từ ngày 13/4 với tầng suất 3 lượt trên ngày.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh cũng đề nghị, huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, liên tục về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiểu sử các ứng cử viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan; đồng thời tăng tầng suất, cường độ tuyên truyền trong thời gian tới nhất là khoảng thời gian 10 ngày trước khi bầu cử.

Văn Bửu