Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND Huyện cùng sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, công tác CCHC năm 2020 tiếp tục được UBND Huyện, Chủ tịch UBND Huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt; các nhiệm vụ, nội dung CCHC được các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó kết quả công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, Huyện tiếp tục xếp hạng 1, với 88,66 %. Tuy nhiên, còn một vài chỉ số chưa hoàn thành hoặc chưa đạt điểm tối đa như: tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ BCCI còn thấp; chưa kịp thời thực hiện đánh giá nội bộ và cập nhật tài liệu, xây dựng mới các quy trình ISO theo sự thay đổi của TTHC; các tiêu chí điều tra xã hội học đạt điểm chưa cao,…

Qua phân tích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì các điểm chỉ số đạt được năm 2020 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021, đặc biệt khắc phục sớm các hạn chế, thiếu sót thuộc ngành lĩnh vực phụ trách, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các mô hình, cách làm hay đã triển khai. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu các mô hình, cách làm ới, thiết thực phù hợp với thực tế.

Dịp này, UBND huyện Hồng Ngự đã trao giấy khen cho 06 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4./.

Trần Mỹ