Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự phát nước rửa tay và khẩu trang y tế miễn phí

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự phát nước rửa tay và khẩu trang y tế miễn phí

Ngày 22/03/2020 huyện Hồng Ngự tổ chức cấp phát nước rửa tay và khẩu trang vải miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Long Khánh A.

Phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dân

       Theo đó, địa phương đã phát 1.000 chai nước rửa tay, hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách cũng như trao 1000 khẩu trang vải tại các chợ, khu dân cư, những nơi đông người và  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kinh phí là gần 50 triệu đồng, từ nguồn vận động nhà tài trợ là công ty TNHH  thương mại dịch vụ Nguyên Phát thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân, nhằm chung tay phòng chống dịch Cosvid – 19.

Minh Thi