Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo tỉnh khảo sát và định hướng phát triển nông nghiệp tại huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo tỉnh khảo sát và định hướng phát triển nông nghiệp tại huyện Hồng Ngự

Ngày 31/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Minh Tuấn cùng các sở, ngành có liên quan có chuyến khảo sát thực tế hạ tầng thủy lợi tưới tiêu và định hướng phát triển nông nghiệp tại huyện Hồng Ngự.

Đoàn tỉnh khảo sát thực tế

          Đoàn đã đi khảo sát hệ thống thủy lợi tại khu vực Cù Lao 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B. Thời gian qua, 2 địa phương đẩy mạnh thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên địa bàn sản xuất chia nhiều khu, hệ thống thủy lợi kém nên người dân nơi đây chưa thể tận dụng được lợi thế nguồn nước phù sa từ sông Tiền mà tập trung khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất nên nảy sinh nhiều bất cập.

          Để giải quyết nguồn nước tưới, địa phương lên phương án thi công hệ thống thủy lợi cho 3 khu vực: ấp Long Hữu, Long Tả xã Long Khánh A và xã Long Khánh B. Tuy nhiên nguồn kinh phí thực hiện lên đến 80 tỷ đồng.

          Tại buổi làm việc với huyện Hồng Ngự và 2 xã, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo bên cạnh nguồn vốn từ trên phân bổ, địa phương cũng cần huy động nguồn vốn, ưu tiên thực hiện các công trình cấp bách cho sản xuất như: lạch Lòng Hồ đảm bảo nước tưới sản xuất, khắc phục tình trạng khai thác nước ngầm để bơm tưới cho cây trồng, lập kế hoạch phân kỳ nguồn vốn cho các hạng mục công trình thiết kế cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị huyện quan tâm thúc đẩy chương trình OCOP, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Minh Thi