Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Triển khai mô hình “Zalo an ninh” gắn với giải quyết TTHC”

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự: Triển khai mô hình “Zalo an ninh” gắn với giải quyết TTHC”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc triển khai mô hình “Zalo an ninh” gắn với giải quyết TTHC, theo đó, mô hình ứng dụng tính năng của Zalo tích hợp các nội dung liên quan đến lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú; tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền các tin tức, sự kiện và tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Thường Lạc.

Người dân đến làm TTHC tại Công an xã Thường Lạc

Đồng thời, liên thông kết nối với Bộ phân Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã để giải đáp những thắc mắc về trình tự, TTHC đối với lĩnh vực công an, thuộc thẩm quyền của UBND xã để giải quyết kịp thời cho tổ chức, công dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã tiếp nhận và giải quyết được 47 tin báo về an ninh trật tự, 18 tin về giải quyết TTHC lĩnh vực công an.

Dự kiến thời gian tới, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ nhân rộng mô hình “Zalo an ninh” gắn với giải quyết TTHC trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại./.

Trần Mỹ

Phòng Nội vụ