Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự: tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện

Sáng ngày 28/6/2021 huyện Hồng Ngự tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu các chức danh chủ chốt. Ông Lê Thành Công - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự; ông Nguyễn Văn Việt Thành - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng tổ chức bầu Trưởng, Phó ban HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện. Kết quả ông Nguyễn Văn Khơi – tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, ông Trần Văn Bôn và ông Huỳnh Văn Tài, tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tân Hợp