Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thực hiện test nhanh Covid 19 toàn dân thị trấn Thường Thới Tiền

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự thực hiện test nhanh Covid 19 toàn dân thị trấn Thường Thới Tiền

Nhằm kịp thời truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng động, ngăn dịch lây lan diện rộng, Ngay trong sáng ngày 2/8/2021 huyện Hồng Ngự chỉ đạo ngành y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên Covid 19 đối với toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền.

Lấy mẫu tiến hành test nhanh kháng nguyên

Ngoài đối tượng người dân tại các khu vực phong tỏa đã được test nhanh kháng nguyên Covid 19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hồng Ngự chỉ đạo nhân viên y tế huyện test nhanh kháng nguyên Covid 19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn ở 4 khóm với trên 11.600 người.

Để đẩy nhanh tiến độ test, lực lượng y tế đã phân chia làm nhiều tổ đến từng khu vực khẩn trương thực hiện lấy mẫu test kháng nguyên Covid 19.

Ngoài ra, ngành y tế huyện cũng tiến hành test nhanh kháng nguyên Covid 19 bổ sung đối với 185 CBCCVC ngành huyện, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát các xã, thị trấn,  các tiểu thương tại chợ Thực phẩm Thường Phước 1 và Chợ Cả Sách.

Tân Hợp