Xuất bản thông tin

null Thực hiện test nhanh diện rộng trên địa bàn các xã cù lao

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện test nhanh diện rộng trên địa bàn các xã cù lao

Trong 02 ngày 12 – 13/8/2021, huyện Hồng Ngực thực hiện Test nhanh diện rộng trên địa bàn các xã cù lao của huyện gồm các xã: Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B.

Lấy mẫu test nhanh ngoài cộng trên địa bàn xã Long Khánh B

Theo đó, các địa phương chia làm nhiều đoàn xuống từng tổ để test nhanh kháng nguyên cho người dân theo phương thức thực hiện test nhanh đại diện hộ gia đình và test nhanh từng người riêng lẻ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng  chống dịch Covid-19 huyện Hồng Ngự, tính đến 17 giờ ngày 12/8/2021, đã thực hiện lấy mẫu test nhanh ngoài cộng trên địa bàn các xã cù lao được 10.635 người. Trong đó có 1831 người được lấy mẫu riêng lẽ và 8.804 hộ được lấy mẫu hộ gia đình, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính./.

Minh Thi