Xuất bản thông tin

null Nắm chắc thông tin, quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Nắm chắc thông tin, quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, ngày 10/9, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Một là, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu Uỷ ban nhân dân các cấp phải nắm chắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh (có Phụ lục đính kèm).

Hai là, rà soát, tổng hợp, nắm chính xác các số liệu thống kê về dân số, số lao động làm việc tại địa phương, số lao động làm việc xa nhà (ngoài địa bàn quản lý), số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, số lượng người đã được tiêm vắc xin (mũi 1, mũi 2) v.v. để có cơ sở dữ liệu chuẩn xác cập nhật kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội tại địa phương được hiệu quả.

Ba là, nắm vững nguyên tắc và phương pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ khâu phòng ngừa đến khâu triển khai thực hiện khi phát sinh dịch bệnh. Phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; thực hiện tốt công tác nhận diện các điểm không an toàn, nguồn lây bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Khi dịch bệnh bùng phát, triển khai ngay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; rút ngắn chu kỳ xét nghiệm bao phủ và trả kết quả; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Bốn là, nắm vững, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội để triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chú trọng bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân, tập trung đối với người thiếu lương thực, thực phẩm (đứt bữa), người “lang thang, cơ nhỡ”; đa dạng, linh hoạt các hình thức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Năm là, kịp thời đúc kết các mô hình, kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp phù hợp trong thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ đột xuất kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn thông qua nhiều hình thức khác nhau, để đánh giá việc tuân thủ thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: 486/UBND-THVX

tại địa chỉ: dongthap.gov.vn

Văn Khương