Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 06, khoá XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 06, khoá XII

Sáng ngày 6/10/2021 huyện Hồng Ngự tổ chực hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 6, khóa XII. Ông Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự chủ trị hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua 9 tháng triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người dân, nhưng với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 10 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 01 chỉ tiêu vượt về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 07 chỉ tiêu ước cuối năm đạt. Nổi bật nhất là công tác quản lý, điều hành ngân sách được lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, kịp thời, ước 9 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách được 191.802/69.900 triệu đồng, đạt 274% kế hoạch.

Về phương phướng trong thời gian tới, huyện kiên quyết kiểm soát dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất phát sinh ca nhiễm mới. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ địa bàn, nhất là các chốt, cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện để bảo vệ vững chắc vùng xanh. Nâng cao vai trò, phát huy hiệu quả của Tổ nhân dân tự quản, nắm chắc tình hình tại địa bàn mình quản lý, kiểm soát chặt người từ vùng dịch về địa phương, ngăn chặn triệt để nguồn lây bên ngoài vào; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ khi đơn vị, địa phương mình có quần chúng đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là phát huy vai trò giám sát thường xuyên của các đồng chí cấp ủy, chủ động giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời định hướng hoặc kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với đơn vị, địa phương mình phụ trách. Triển khai các biện pháp từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp duy trì phát triển sản xuất. Tăng cường kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện đạt thêm các tiêu chí nông thôn mới của 03 xã đăng ký năm 2021 và duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công; đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới.

Tân Hợp