Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Chương trình hành động năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động không nhỏ đến công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người dân. Nhưng với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, bám sát thực hiện 10 chỉ tiêu đã đề ra. Đến nay đã có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch là tổng thu ngân sách nhà nước, 07 chỉ tiêu ước đạt vào cuối năm, 02 chỉ tiêu cuối năm đánh giá.

Quan tâm công tác an sinh xã hội

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, khi dịch xuất hiện trên địa bàn huyện vào cuối tháng 7, nhiệm vụ phòng chống dịch hơn lúc nào hết được phát huy cao độ.

Với quyết tâm cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tất cả các nguồn lực, để tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch nên tình hình dịch được kiểm soát tốt sau 12 ngày. Song song đó, để đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, nhất là ở các địa phương có dịch, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách tạm thời điều hành các mặt công tác. Với tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh và sự tham gia rất tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

  Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa nhiều văn bản thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, đã ban hành các văn bản để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã để đáp ứng nhanh khi có tình huống cấp thiết.

Xây dựng hệ thống chính trị

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Triển khai hiệu quán triệt quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện hoàn thành 10 cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ cũng giám sát thường xuyên đối với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ để kịp thời góp ý chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên.

          Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Hồng Ngự năm 2021, phải kể đến việc chú trọng phát triển đảng viên. Điểm mới về công tác kết nạp đảng là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chủ trương hạn chê đi lại, tập tyrung đông người, Ban Thường vụ Huyện ủy đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo cụm địa bàn. Theo đó, huyện mở được 04 lớp ở 04 cụm, có 116 đồng chí tham gia. Đây là tiền đề để công tác phát triển đảng trong huyện vượt kế hoạch đề ra.

          Ngày 23/10/2021 vừa qua, một sự kiện chưa có trong tiền lệ, khi 12 đoàn viên, thanh niên, hội viên và quần chúng ưu tú được Đảng bộ huyện và các địa phương tiến hành kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đây là những cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là những gương tiên phong trên tuyến đầu chống dịch của huyện suốt thời gian qua. Việc kết nạp đảng ngay trên mặt trận tuyến đầu không chỉ ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của từng cá nhân mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Đến nay, huyện Hồng Ngự đã kết nạp được 40 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra năm 2021. 

Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Việc chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện tham gia hỗ trợ các xã, thị trấn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát nơi cư trú nhằm chia sẻ với lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch.

Công tác vận động quần chúng đạt nhiều kết quả tích cực, dân chủ ở cơ sở được phát huy; chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch và cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là vận động hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, kinh phí trên 26 tỷ đồng). Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, chương trình, mô hình hiệu quả như: thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tết Quân - Dân”; “Ngày đoàn kết vì cộng đồng”, nhất là phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

  Phát triển nông nghiệp, nông thôn

          Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục là kim chỉ nam cho chủ trương Phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Việc tổ chức lại sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng giảm giá thành, nâng cao giá trị nông sản, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, gắn với liên kết tiêu thụ được tập trung thực hiện ở các địa phương. Đến nay, có trên 3.100ha lúa được liên kết tiêu thụ với Công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được duy trì và mở rộng như: rau an toàn, hữu cơ; chuyển đổi đất trồng cây ăn trái; trồng dưa lưới công nghệ cao; nuôi lươn sinh sản bán nhân tạo…


Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập người dân

          Hợp tác xã và Hội quán tiếp tục được quan tâm. Toàn huyện có 14 hợp tác xã nông nghiệp, 01 HTX tiểu thủ công nghiệp, 04 Hội quán. Đây là những tổ chức phát huy tính tự lực, tự chủ của người dân, khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tập quán sản xuất nhỏ, lẻ và từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác.

          Hiện huyện có 06/09 xã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã còn lại là Thường Thới Hậu A , Long Khánh A đạt 15,  Long Khánh B đạt 16 tiêu chí. Bên cạnh đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm thực hiện, Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình.

Đầu tư xây dựng

          Chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 được huyện chú trọng. Công tác mời gọi đầu tư được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhất là các dự án phát triển thương mại - dịch vụ và hạ tầng, đô thị của huyện. Đồng thời, tập trung triển khai các dự án đã được Tỉnh cho chủ trương đầu tư là Dự án Nhà máy chế biến trái, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thường Phước 2, Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ; Công viên Văn hóa Nguyễn Tất Thành, Đền thờ Liệt sĩ Khu đô thị, khu du lịch làng nghề.

Chủ trương kết nối vùng để tạo tiền đề cho sự phát triển chung được huyện chú trọng. Dù trong tỉnh hình dịch bệnh, nhưng với nỗ lực và quyết tâm chỉ đạo thực hiện, mới đây chủ trương mở rộng 02 bến khách ngang sông Long Thuận - thị trấn Thường Thới Tiền và Long Khánh A - thị trấn Thường Thới Tiền với tải trọng 10 tấn được đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã vùng cù lao về trung tâm hành chính huyện, làm cơ sở phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, phát triển đô thị nông thôn. Bên cạnh đó, chủ trương quản lý đất công cũng được huyện chú trọng, đảm bảo  quỹ đất sạch, mời gọi đầu tư.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, kịp thời, ước 9 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách 191 tỷ 802 triệu đồng, đạt 274,4% kế hoạch Tỉnh giao (trên 69 tỷ đồng) và 272,1% kế hoạch của huyện (trên 70 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách trên 448 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Tỉnh giao, gần 84% so dự toán huyện giao, đạt 107,4% so cùng kỳ năm 2020.Đây là trong một trong những chỉ tiêu đốt phát của huyện nhà.

Văn hóa xã hội

Ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh nhưng huyện Hồng Ngự vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao theo chỉ đạo chung, đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Huyện cũng tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.600 lao động, đạt 62% kế hoạch năm. Trong đó có 64/131 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đang học định hướng, trúng tuyển 127 lao động.

 Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được tập trung thực hiện, đến nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,38%.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Các chỉ tiêu về huy động học sinh đầu cấp ra lớp đạt 100%, t lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,5%. Một năm học đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp , huyện triển khai mô hình học trực tuyến, đảm bảo các điều kiện để các em tham gia học. Trong đó chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Thư ngõ kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai. Kết quả đã vận động được tiền mặt và hiện vật trên 01 tỷ 700 triệu đồng mua điện thoại thông  minh và hỗ trợ sim 4G cho học sinh.Đến nay, huyện có thêm 02 Trường đạt chuẩn quốc gia, lũy kế có 27/50 trường đạt chuẩn.

Quốc phòng - an ninh

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác với huyện giáp biên Vương quốc Campuchia. Đặc biệt là chủ động kiếm soát địa bàn ngăn chặn dịch bệnh Covid – 19.

Có thể khẳng định, trong khó khăn sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhân dân một lần nữa được phát huy. Đặc biệt sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, đã giúp huyện Hồng Ngự cơ bản thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đây sẽ là tiền đề huyên tiếp tục nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã ra trong năm 2021.

Minh Thi