Xuất bản thông tin

null Quy hoạch vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy hoạch vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 23/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hồng Ngự, diện tích tự nhiên là 210 km² với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: Thị trấn Thường Thới Tiền và 9 xã: Thường Phước 1, Thường Phước, Thường Thới Hậu A, Thường Lạc, Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B. Dân số huyện Hồng Ngự đến năm 2019 là 120.514 người, mật độ dân số là 574người/km².

Mục tiêu quy hoạch là nhằm phát huy vị trí chiến lược của huyện Hồng Ngự để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch. Xây dựng nông thôn mới, tạo dựng hình ảnh một huyện Hồng Ngự năng động, có bề dầy lịch sử, có tiềm năng phát triển, có truyền thống văn hóa, có các tiền đề để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng hướng đến mục tiêu phát triển Hồng Ngự thành huyện kinh tế cửa khẩu quan trọng của tỉnh, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, dân sinh và xã hội ổn định, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh v.v..

Nguồn: 1770/QĐ-UBND.HC

Như Ý

Nguồn: dongthap.gov.vn