Xuất bản thông tin

null Thống nhất hoạt động lại bến phà, bến khách ngang sông

Chi tiết bài viết Tin tức

Thống nhất hoạt động lại bến phà, bến khách ngang sông

Sở Giao thông vận tải vừa có Công văn thống nhất hoạt động lại bến phà, bến khách ngang sông.

Theo đó, Sở này thống nhất chủ trương cho hoạt động lại Bến phà Hồng Ngự - Tân Châu và Bến khách ngang sông Phong Hoà – Thới An theo đề nghị của Phà Đồng Tháp đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện.

Phà Đồng Tháp chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang và thành phố Cần Thơ về hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã được công bố, kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải hai đầu bến để điều chỉnh hoạt động đúng theo quy định tại Quyết định số 1812/QĐ/BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải cũng thống nhất nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc hoạt động trở lại các bến khách ngang sông giữa huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự chỉ đạo các đơn vị khai thác xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 1812/QĐ/BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời đảm bảo các điều kiện và biện pháp phòng chống dịch trước và trong quá trình hoạt động.

Nguồn: 1910/SGTVT-VTPT&NL1914/SGTVT-VTPT&NL

Như Ý

Nguồn: dongthap.gov.vn