Xuất bản thông tin

null Cử tri biên giới đi bầu cử Trưởng khóm, ấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Cử tri biên giới đi bầu cử Trưởng khóm, ấp

Ngày 28/11/2021, cùng với cử tri trong toàn tỉnh, trên 35.000 cử tri huyện biên giới Hồng Ngự đi bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Bầu cử Trưởng khóm, ấp

Toàn huyện Hồng Ngự bố trí 41 điểm bầu cử cố định đặt tại Ban Nhân dân các khóm, ấp ở 10 xã, thị trấn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, các địa phương trong huyện Hồng Ngự phát biếu bầu cho cử tri theo từng mốc thời gian bầu cử ở từng khu vực bỏ phiếu, hạn chế tập trung đông người. Tại các điểm bầu cử đều được phân bố lối vào và lối ra riêng biệt, tạo mọi điều kiện để cử tri được bỏ phiếu, đồng thời chuẩn bị các thùng phiếu phụ, nhất là tại các địa bàn có ổ dịch.. Đặc biệt các bước phòng chống dịch, nguyên tắc 5K đều được triển khai nghiêm ngặt.

Minh Thi