Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu người dân hiến tặng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu người dân hiến tặng

Ngày 01/12/2021 Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngự kết hợp cùng Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ đã tổ chức phát động chiến dịch hiến máu nhân đạo đợt 4 năm 2021.

Hiến máu tình nguyện

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng chống dịch covid 19, trong đợt hiến máu này người đến hiến máu đều được test nhanh covid 19, chia thời gian tiếp nhận và tăng số lượng nhân viên lấy máu để rút ngắn thời gian không tập trung đông người.

Có trên 600 người là công nhân viên chức lao động và người dân của huyện tham gia hiến máu cứu người, qua khám sàn lọc Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận 502 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra.  Như vậy đến nay huyện Hồng Ngự đã 4 lần phát động hiến máu tiếp nhận gần 1600 đơn vị máu hiến tặng.