Xuất bản thông tin

null Đến nhà để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người không thể đến điểm tiêm cố định

Chi tiết bài viết Tin tức

Đến nhà để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người không thể đến điểm tiêm cố định

Nhằm tăng cường độ bao phủ vắc xin trong cộng đồng dân cư, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng; đảm bảo an toàn tiêm chủng và quan tâm cho đối tượng mắc các bệnh lý nền; hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo việc rà soát, thống kê các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm có nhiều bệnh lý nền, người hoãn tiêm, người không thể đi đến điểm tiêm chủng, F0 sau điều trị; chỉ đạo Trung tâm Y tế tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng còn lại chưa được tiêm; chỉ đạo các đội tiêm lưu động trên địa bàn tổ chức đi tận nơi để tiêm chủng cho những người không thể đến điểm tiêm cố định.

Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện cập nhật, rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng trên địa bàn và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng này; tổ chức các đội tiêm lưu động với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, xuống tận nhà các đối tượng và thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả tiêm theo quy định; thường xuyên theo dõi số lượng, hạn sử dụng và kịp thời báo cáo về Tổ Điều phối vắc xin.

Nguồn: 5556/NVY-SYT

Văn Khương

Nguồn:dongthap.gov.vn