Xuất bản thông tin

null Triển khai ứng dụng PC-Covid trong quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai ứng dụng PC-Covid trong quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổ chức triển khai ứng dụng PC-Covid trong quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn tỉnh.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tập huấn sử dụng và cập nhật kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên ứng dụng PC-Covid để tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển, khai báo y tế bằng công nghệ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng và khắc phục các lỗi (nếu có) để nâng cao hiệu quả quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng công nghệ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo triển khai ứng dụng PC-Covid theo hướng dẫn của Sở Y tế trên địa bàn quản lý.

Nguồn: 755/UBND-THVX 

 

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn