Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp điều chỉnh cấp độ dịch các huyện/thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp điều chỉnh cấp độ dịch các huyện/thành phố

Ngày 20/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) đối với thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.

Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) đối với thành phố Cao Lãnh; các huyện: Châu Thành, Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò và Cao Lãnh.

Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) đối với thành phố Sa Đéc; các huyện: Lai Vung, Tháp Mười và Tân Hồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 23/12 và thay thế Quyết định số 1697/QĐ-UBND-HC ngày 09/11 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: 1928/QĐ-UBND-HC

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn