Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Hội nông dân huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động Hội nông dân huyện năm 2021

Năm 2021, Hội nông dân huyện Hồng Ngự thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia công tác phòng chống dịch Covid 19. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ cho nông dân canh tác lúa, tiêu thụ nông sản trong những tháng dịch bùng phát. Đó là kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị tổng kết Hội nông dân huyện Hồng Ngự vừa qua.

Quảng buổi tổng kết

Trong thời gian tới, hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và các mô hình sản xuất mới. Triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho người nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự.

Nhân dịp này, Hội nông dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Tân Hợp