Xuất bản thông tin

null Năm 2021, Hồng Ngự nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2021, Hồng Ngự nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Ngày 31/12/2021, UBND huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị tổng kết phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 10 điểm cầu xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và địa phương thực hiện với mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Huyện Hồng Ngự đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống dịch, được tỉnh đánh giá cao; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất được gần 4.500 tỷ  đồng, đạt 100%; giải ngân nhanh các công trình xây dựng cơ bản, cải cách hành chính giữ vững tốp đầu trong tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền chuyển đổi số, thân thiện phục vụ nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích cao, quốc phòng an ninh ổn định.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho biết:

"Có thể khẳng định, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, năm nay cơ bản chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, một số ngành đã được biểu dương nhận cờ thi đua, một số ngành đứng thứ hạng cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn nữa để có hướng đi thật sự vững chắc để khẳng định kết quả tại hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2023”.

Tại hội nghị, các đơn vị Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch và UBND xã Thường Lạc đã báo cáo tham luận về cách làm hay cũng như những kết quả đạt được của ngành trong năm vừa qua.

Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi chỉ đạo, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các ngành và địa phương tiếp tục chú trọng các chương trình, đề án trọng tâm của huyện, nhất là Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 nhất là thực thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và tránh tập trung đông người, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; chủ động các trang thiết bị y tế ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho biết:

"Từ các giải pháp đã được định hướng và các ý kiến thảo luận đóng góp của địa phương, của ngành tại kỳ họp, UBND huyện sẽ vận dụng đưa vào giải pháp cho phù hợp với kế hoạch năm 2022, làm sao để đạt hiệu quả cao hơn năm nay. Ngay từ bây giờ, đề nghị ccác ngành, địa phương cần cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, kế hoạch UBND trên tất cả các lực vực vào kế hoạch của ngành và địa phương mình. Đối với các lĩnh vực đang còn tồn tại của năm 2011, chúng ta cần tiếp tục khắc phục và hoàn chỉnh nhanh chóng”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý cần duy trì cơ chế họp của địa phương, đặc biệt tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và xã ,thị trấn để bám sát chương trình hành động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm mới 2022.

Trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2021

Dịp này, UBND huyện Hồng Ngự cũng trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2021.

Minh Thi