Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã Thường Phước 1

Trang chủ Tin tức

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã Thường Phước 1

Đơn vị : Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phước Thành.

Đại diện: Ông Lâm Văn Sang, Giám đốc HTX-DVNN Phước Thành.

Mã số thuế:

Địa chỉ:  Ấp Chòm Xoài xã Thường Phước 1 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0919 994 399.

Mã số thuế:....................

Tổng diện tích sản xuất lúa và hoa màu 680 ha (02 vụ)

- Chuyên cung cấp rau muống lấy hạt, diện tích 139,9 ha, thu hoạch từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024.

- Lúa thương phẩm : Đài Thơm 8, RVT diện tích 276 ha, thu hoạch từ ngày 22 tháng 02 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024.

 

 

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Giồng Bàng

Sản xuất lúa thương phẩm

Đơn vị : Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Giồng Bàng.

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX-DVNN Giồng Bàng.

Điện thoại: 0919 503 807

Mã số thuế: 1402152276

Địa chỉ:  Ấp Giồng Bàng  xã Thường Phước 1 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Diện tích sản xuất lúa là 750ha (02 vụ)

 - Lúa thương phẩm: Đài Thơm 8, RVT thu hoạch từ ngày 22 tháng 02 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024.

UBND xã Thường Phước 1

Xuất bản thông tin

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp