Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4393/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật dụng khác lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
2 4395/QĐ-UBND 20/07/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Thanh, sinh năm 1968, địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Thường Phước 1
3 163/UBND-HC 20/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 20/7/2021
4 1054/UBND-HC 20/07/2021 V/v thống kê sản lượng nông sản thu hoạch và dự kiến cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên địa bàn Huyện
5 1052/UBND-HC 20/07/2021 V/v thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Huyện
6 1053/UBND-C 20/07/2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Huyện
7 1056/QĐ-UBND 20/07/2021 V/v xin gia hạn thời gian báo cáo 5 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
8 1046/UBND-HC 20/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Cò Ke, Sáu Đãi
9 1047/UBND-HC 20/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét đàu vàm kênh Tứ Thường 2
10 1049/UBND-HC 20/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa Huyện (cơ sở cũ)
11 1050/UBND-HC 20/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1; hạng mục: Xây dựng 03 phòng học lắp ghép
12 1048/UBND-HC 20/07/2021 Điều chỉnh nhiệm vụ chi của Trung tâm chính trị Huyện
13 161/UBND-HC 20/07/2021 Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét kênh Lòng Hồ
14 125/TB-UBND 19/07/2021 Dừng tổ chức một số hoạt động nhân dịp 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
15 126/TB-UBND 19/07/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)
16 4379/QĐ-UBND 19/07/2021 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Hội quán làm vườn và sinh vật cảnh Long Khánh A
17 4375/QĐ-UBND 19/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị, sửa chữa tại khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa Huyện (cơ sở cũ) và Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
18 4371/QĐ-UBND 19/07/2021 Thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc, địa chỉ trụ sở: Ấp Trà Đư, xã Thường Lạc,
19 190/KH-UBND 19/07/2021 Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
20 160/BC-BCĐ 19/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 19/7/2021