Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1563/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
2 105/KH-UBND 15/04/2021 Tuyên truyền hướng nghiệp và tư vấn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với học sinh lớp 12 tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
3 475/UBND-HC 15/04/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 03/2021
4 479/UBND-HC 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
5 74/BC-UBND 15/04/2021 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (từ ngày 01/01/2018 đến 10/4/2021)
6 1564/QĐ-UBND 15/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
7 471/UBND-HC 14/04/2021 Cấp tạm ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thực hiện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
8 34/TB-UBND 14/04/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)
9 40/TB-VP 14/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện – Trần Văn Bôn tại cuộc họp nội dung liên quan đến quản lý đất công trên địa bàn Huyện
10 76/BC-UBND 14/04/2021 Kết quả thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng (Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
11 1557/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự
12 73/BC-UBND 14/04/2021 tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
13 104/KH-UBND 14/04/2021 Tổ chức Hội thảo tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021
14 473/UBND-HC 14/04/2021 V/v triển khai Chương trình “Điều ước cho em”
15 472/UBND-HC 14/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện năm 2021
16 1558/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống cống mương Xã Song, kết hợp đường giao thông (phần phát sinh)
17 1556/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu dự án Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự
18 1562/QĐ-UBND 14/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 1551/QĐ-UBND 13/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 469/UBND-HC 13/04/2021 V/v thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021