VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 752/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiên 1
2 737/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Thuận A
3 748/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường mương Xã Song (đoạn từ ĐT841 đến đường làng Thường Thới Tiên)
4 747/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường Mương Xã Song đến bờ thị trấn Thường Thới Tiên
5 755/QĐ-UBND 22/02/2022 Về việc thành lập Hội đồng định giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự Huyện bàn giao
6 710/QĐ-UBND 21/02/2022 Kiện toàn các Tiểu ban phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX
7 84/KH-UBND 21/02/2022 Phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Hồng Ngự năm 2022
8 68/BC-UBND 21/02/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022
9 82/KH-UBND 21/02/2022 Tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022)
10 83/KH-UBND 21/02/2022 Tổ chức Lễ công bố xã Thường Phước 1, Thường Lạc, Phú Thuận A, Phú Thuận B đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020
11 195/UBND-HC 21/02/2022 V/v cung cấp thông tin cho việc lập Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn Huyệ
12 193/UBND-HC 21/02/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Cải tạo hạ tầng đô thị khu vực Chợ Thường Thới
13 85/KH-UBND 21/02/2022 Vận động, giới thiệu lao động nữ dự phỏng vấn làm việc tại Nhật Bản
14 720/QĐ-UBND 21/02/2022 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
15 719/QĐ-UBND 21/02/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự
16 65/BC-UBND 18/02/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
17 80/KH-UBND 18/02/2022 Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, bão năm 2022
18 67/BC-UBND 18/02/2022 Tình hình thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
19 66/BC-UBND 18/02/2022 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
20 191/UBND-HC 18/02/2022 V/v gia hạn và chuyển nguồn số dư tạm ứng ngân sách Huyện năm 2021 sang năm 2022